Platforma konsultacji społecznych

Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Data zakończenia konsultacji:
28.02.2017

Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, 30.01 przekazana do p. I. Ożóg. 31.01 odpowiedź wysłana do Sejmu.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się