Platforma konsultacji społecznych

Sejm: autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Data zakończenia konsultacji:
28.02.2017

Sejm: autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 30.01 przekazany do p. K. Komorniczaka. Brak uwag.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się