Platforma konsultacji społecznych

MR: Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Data zakończenia konsultacji:
05.05.2017

MR: Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 14.04 przekazane do p. dr Wojciecha Nagela oraz 18 kwietnia do p. Kariny Knyż-Grzywa.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się