Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Data zakończenia konsultacji:
27.04.2017

MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, przekazany 6 kwietnia do: p. Z. Żurka, p. J. Adamkiewicza, p. K. Knyż-Grzywa, p. M. Podulskiego.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się