Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu śr. spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

Data zakończenia konsultacji:
10.04.2017

MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu śr. spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych, przekazany do ekspertów BCC ds. zdrowia i farmacji.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się