Platforma konsultacji społecznych

MRiF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Data zakończenia konsultacji:
28.03.2017

MRiF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, 22 marca przekazany do p. M. Tumanowa.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się