Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekty rozporządzeń

Data zakończenia konsultacji:
29.05.2017
  1. Projekt rozporządzenia MZ ws. określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia
  2. Projekt rozporządzenia MZ ws. określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
  3. Projekt rozporządzenia MZ ws. określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

przekazane do ekspertów BCC ds. zdrowia i farmacji (9.05)

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się