Platforma konsultacji społecznych

ME: Projekt rozporządzenia Ministra Energii ws. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej.

Data zakończenia konsultacji:
12.05.2017

ME: Projekt rozporządzenia Ministra Energii ws.  w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej, przekazany do p. R. Pazdana (8 maja).

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się