Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych kryteriów wyboryu ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Data zakończenia konsultacji:
18.05.2017

MZ: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych kryteriów wyboryu ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 15 maja przekazany do ekspertów ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się