Platforma konsultacji społecznych

Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska

Data zakończenia konsultacji:
26.05.2017

Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska, przekazany 26 kiwetnia do: P. Kariny Knyż-Grzywy, p. A. Podulskiego, p. J. Adamkiewicza, p. Z. Żurka, p. M. Matyjek oraz p. G. Magdziak. 11 maja przeslana odpowiedź do Sejmu.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się