Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) ws. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...)

Data zakończenia konsultacji:
31.03.2017

MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) ws. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...), przekazany 8 marca do p. A. Janczewskiej-Radwan, p. A. Szlęzaka i p. L. Jurczaka.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się