Platforma konsultacji społecznych

ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających wartwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Data zakończenia konsultacji:
16.02.2017

ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających wartwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Odpowiedź udzielona do ministerstwa 16 lutego.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się