Platforma konsultacji społecznych

MR: projekt rozporządzenia RM ws. przeznaczenia pomocy publ. udzielanej w formie ulg w wykonaniu adm. kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg

Data zakończenia konsultacji:
24.05.2017

MR: projekt rozporządzenia RM ws. przeznaczenia pomocy publ. udzielanej w formie ulg w wykonaniu adm. kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg, 19 maja przekazany do p. G. Magdziak.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się