Platforma konsultacji społecznych

MRiF: projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Data zakończenia konsultacji:
31.05.2017

MRiF: projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 23 maja przekazany do p. Remigiusza Stanka.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się