Platforma konsultacji społecznych

MF: projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data zakończenia konsultacji:
21.06.2017

MF: projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 30 maja przekazany do p. Michala Borowskiego.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się