Platforma konsultacji społecznych

MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Data zakończenia konsultacji:
31.05.2017

MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, 29 maja przekazany do p. Łukasza Bernatwicza. Brak uwag.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się