Platforma konsultacji społecznych

ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Data zakończenia konsultacji:
08.06.2017

ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, 1 czerwca przekazany do p. Ryszarda Pazdana, p. Jacka Jaśkiewicza i p. Elżbiety Płuski.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się