Platforma konsultacji społecznych

MPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Data zakończenia konsultacji:
03.08.2017

MPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 19 czerwca przesłany do p. Jarosława Adamkiewicza.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się