Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: konsultacje rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Data zakończenia konsultacji:
03.08.2017

MRPiPS: konsultacje rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, 3.07 przekazane do p. J. Adamkiewicza.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się