Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Data zakończenia konsultacji:
05.08.2017

MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 5 lipca przekazany do p. Zofii Żuk. Nie wnosimy uwag.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się