Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekt rozp. ws. sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy inf. o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych mu świadczeniach

Data zakończenia konsultacji:
12.08.2017

MZ: projekt rozp. ws. sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy inf. o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych mu świadczeniach, 12 lipca przekazany do ekspertów BCC ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się