Platforma konsultacji społecznych

MRiRW: projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data zakończenia konsultacji:
31.07.2017

MRiRW: projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 26 ;ipca przekazay do p. Grazyny Sokołowskiej oraz firm z branży tytoniowej.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się