Platforma konsultacji społecznych

MRiRW: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP

Data zakończenia konsultacji:
28.08.2017

MRiRW: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP, 25 lipca przekazany do p. Łukasza Bernatowicza. Brak uwag.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się