Platforma konsultacji społecznych

MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Data zakończenia konsultacji:
07.08.2017

MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, 25 lipca przekazany do ekspertów ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się