Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: projekt w sprawie warunków wynagradzania za pracę w niektórych państwowych jednostkach działających w ochronie zdrowia

Data zakończenia konsultacji:
21.08.2017

MRPiPS: projekt w sprawie warunków wynagradzania za pracę w niektórych państwowych jednostkach działających w ochronie zdrowia, 21 lipca przekazany do ekspertów ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się