Platforma konsultacji społecznych

MIiB: projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Data zakończenia konsultacji:
03.08.2017

MIiB: projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, 20 lipca przekazany do p. Macieja Grelowskiego.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się