Platforma konsultacji społecznych

MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Data zakończenia konsultacji:
09.08.2017

MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, 3 sierpnia przekazany do p. Bożeny Lublińskiej-Kasprzak.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się