Platforma konsultacji społecznych

MF: wniosek Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Data zakończenia konsultacji:
09.08.2017

MF: wniosek Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, 3 sierpnia przekazany do p. Wojciecha Nagela. * sierpnia informacja od p. W. Nagela o braku uwag; stanowisko rządu odnośnie rozporządzenia jest racjonalne i wpisuje się tworzenie nowego III filara emerytalnego.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się