Platforma konsultacji społecznych

MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Data zakończenia konsultacji:
16.08.2017

MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 2 sierpnia przekazany do p. Wojciecha Nagela, a 9 sierpnia do p. Doroty Duli.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się