Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: dwa projekty rozporządzeń dot. osób niepełnosprawnych

Data zakończenia konsultacji:
06.09.2017
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301707 
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301708

BCC nie wnosi uwag.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się