Platforma konsultacji społecznych

Projekt rozp. MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Data zakończenia konsultacji:
01.09.2017

Projekt rozp. MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 23 sierpnia przekazany do ekspertów ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się