Platforma konsultacji społecznych

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Data zakończenia konsultacji:
23.09.2017

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego, 23 sierpnia przekazany do p. Wojciecha Nagela. Opinia pozytywna.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się