Platforma konsultacji społecznych

MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Data zakończenia konsultacji:
18.10.2017

MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, 18 wrzesnia przekazany do p. Ryszarda Pazdana i do wiadomości p. Elzbiety Płuski.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się