Platforma konsultacji społecznych

MC: Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 - 2022

Data zakończenia konsultacji:
08.11.2017

MC: Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 - 2022, 25.10 przekazany do p. P. Frasunka.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się