Platforma konsultacji społecznych

MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data zakończenia konsultacji:
16.11.2017

MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, 26.10 przekazany do p. W. Nagela, zaś 30.10 do wiadomości p. D. Duli. 

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się