Platforma konsultacji społecznych

MZ: projektu rozporządzeniaw sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Data zakończenia konsultacji:
16.10.2017

MZ: projektu rozporządzeniaw sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, 12.10 przekazany do ekspertów ds. zdrowia.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się