Platforma konsultacji społecznych

MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2014-2020

Data zakończenia konsultacji:
13.10.2017

MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2014-2020, przekazany 6.10 do p. M. Tumanowa.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się