Platforma konsultacji społecznych

projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Data zakończenia konsultacji:
10.10.2017

projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 2.10 przekazany do p. Bożeny Lublińskiej-Kasprzak.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się