Platforma konsultacji społecznych

MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Data zakończenia konsultacji:
16.10.2017

MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 3.10 przekazany do p. Z.Żurka.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się