Platforma konsultacji społecznych

MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Data zakończenia konsultacji:
16.10.2017

MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, 25.09 przekazany do p. R. Pazdana i dw. p. E. Płuski. Odpowiedź wysłana 26.09.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się