Platforma konsultacji społecznych

MR: Konsultacje zewnętrzne projektu zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Data zakończenia konsultacji:
01.12.2017

MR: Konsultacje zewnętrzne projektu zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 17.11 przekazany do p. M. Tumanowa.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się