Platforma konsultacji społecznych

MR: projekt zmienionych Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Data zakończenia konsultacji:
01.12.2017

MR: projekt zmienionych Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, 17.11 przekazane do p. Marcina Tumanowa.

Jeżeli chcesz dodać opinię oraz przeglądać opinie innych użytkowników prosimy o zalogowanie się